admin@namtok.go.th 075-809-267

ผู้บริหาร

( ว่าง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  -

นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

สถานที่ตั้ง และการติดต่อ

ที่ตั้ง:

ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

เบอร์โทรศัพท์:

075-809-267

เบอร์โทรสาร:

075-809-267

ติดต่อ - สอบถาม