admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


  30 พฤษภาคม 2567 , น. ,    อ่าน :   14   ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว

ภาพประกอบข่าว