admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำตก


  29 มกราคม 2567 ,    อ่าน :   210   ครั้ง

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษาและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำตก โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด โรงเรียนบ้านวังธน โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ และโรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนของ อบต.น้ำตก หารือการเลือกตัวแทนแต่ละโรงเรียน
เนื่องจากสภาเด็กและเยาวชนของ อบต.น้ำตก ยังไม่มีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนที่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน อบต.น้ำตกได้
จากการประชุม ที่ประชุมมีมติ จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนโดยมีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจากโรงเรียน ทั้ง 4 โรง
และร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านความต้องการการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้ข้อสรุปดังนี้
- การส่งเสริมบทบาทของเด็กและเยาวชนให้มีประโยชน์และเพื่อป้องกันโรค
- ร่วมกันคิดกิจกรรม อาทิ ฟุตบอล แบดมินตัน กีฬาต่างๆ สอนเต้น
- การอบรมต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
- จัดศูนย์การเรียนพิเศษ
ภาพประกอบข่าว