admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก


  17 พฤษภาคม 2567 , น. ,    อ่าน :   10   ครั้ง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายเจริญพงศ์ วงศ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ได้มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจำนวน 14 ราย โดยที่ประชุมมีมติให้การช่วยเหลือกรณีรถรับส่งไปโรงพยาบาล จำนวน 13 ราย และกรณีรถรับส่งไปโรงพยาบาลและกรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง) จำนวน 1 ราย

ภาพประกอบข่าว