admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า #ฟรี ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 8 กรกฎาคม 2565


  24 มิถุนายน 2565 ,    อ่าน :   2932   ครั้ง

 

โครงการบริการประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า #ฟรี ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 8 กรกฎาคม 2565  
  ****โดยฉีดวัคซีนสำหรับสุนัขและแมว อายุ 2 เดือนขึ้นไป
  ****รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีถัดไป
  ****ผู้ประสงค์ที่จะรับบริการต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐาน 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
ติดต่อ นางจรรยา ศุทธางกูร รองปลัด อบต. น้ำตก เบอร์ 08-4889-5315