admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายการทำงาน และพบปะ พูดคุย กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก


  4 กุมภาพันธ์ 2565 ,    อ่าน :   2811   ครั้ง

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายเจริญพงศ์  วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายการทำงาน และพบปะ พูดคุย กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก โดยเน้นถึงการปฏิบัติงานที่โปร่งใส การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่างเท่าเทียม  ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ  การทำงานในหน้าที่โดยไม่เรียกรับสินบน ของขวัญของกำนัล จากตำแหน่งหน้าที่  ปฏิบัติด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ

ภาพประกอบข่าว