admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

โครงการวิ่งรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ ยาเสพติด จากหน้าสำนักงาน อบต.น้ำตก ถึง อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ที่ ขป.4 บ้านน้ำตก หมู่ที่ 1


  30 มิถุนายน 2566 , น. ,    อ่าน :   2775   ครั้ง

อบต.น้ำตก จัดโครงการวิ่งรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ ยาเสพติด วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. ร่วมกับ โรงเรียนบ้านน้ำตก โรงเรียนบ้านวังธน โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา อสม.ตำบลน้ำตก, ผู้นำท้องที่ ส.อบต.ตำบลน้ำตก ,ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.น้ำตก และ อปพร.ตำบลน้ำตก อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง โดยวิ่งจาก หน้าสำนักงาน อบต.น้ำตก ถึง อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ที่ ขป.4 บ้านน้ำตก ซึ่งทางอุทยานฯ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่เป็นอย่างดี อบต.น้ำตก ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ภาพประกอบข่าว