admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อรับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาการใช้น้ำ พัฒนาคุณภาพน้ำ


  11 มกราคม 2566 , น. ,    อ่าน :   2865   ครั้ง

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นนายเจริญพงศ์  วงศ์ทอง นายก อบต.น้ำตก เป็นประธานในการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  เพื่อรับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาการใช้น้ำ พัฒนาคุณภาพน้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  โดยมีข้อสรุปร่วมกัน ว่าให้มีการจัดทำบันทึกข้อตก(MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กับ ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  มีรายละเอียดในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  ว่าให้กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เป็นผู้ดำเนินการดูแลบริหารจัดการ และบำรุงรักษา ดำเนินการจัดเก็ยค่าน้ำประปาเอง  หากประปาหมู่บ้านชำรุดเกินกว่าที่กลุ่มใช้น้ำแก้ไขได้  อบต.น้ำตก โดยกองช่างจะให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ภาพประกอบข่าว