admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง


  12 ตุลาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   2832   ครั้ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ร่วมกับวัดน้ำตก วัดป่าถ้ำตลอด และพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน้ำตกทั้ง 6 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง โดยจัดขบวนเรือพนมพระเข้าร่วมกิจกรรมในนามวัดน้ำตกและวัดป่าถ้ำตลอด โดยวัดน้ำตกเข้าร่วมการประกวดขบวนแห่เรือพนมพระประเภทสร้างสรรค์ ภายในขบวนได้นำเสนอประเพณีการรำกลองยาว มโนราห์ การท่องเที่ยวชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลน้ำตก และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวน้ำตก ทำให้วัดน้ำตกได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดเรือพนมพระ ประเภทสร้างสรรค์ ประจำปี 2565