admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565


  10 พฤศจิกายน 2565 , น. ,    อ่าน :   2754   ครั้ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลน้ำตกทั้ง 6 หมุ่บ้าน จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ณ วัดน้ำตก หมู่ที่ 5 และ วัดป่าถ้ำตลอดหมุ่ที่ 4 โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทง แข่งขันไอ้ตูม และการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน