admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน


  15 กุมภาพันธ์ 2566 , น. ,    อ่าน :   2773   ครั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอทุ่งสงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมนำประราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินการของจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านน้ำตก ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช