องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]1
2 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]101
3 ขอเชิญร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]9
4 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย [ 18 มิ.ย. 2563 ]116
5 ประกาศขยายประการแบบบัญชีราคารประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]8
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 19 พ.ค. 2563 ]6
7 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]9
8 รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]6
9 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]53
10 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]46
11 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (2) [ 28 พ.ย. 2562 ]47
12 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]48
13 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]6
14 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]6
15 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]6
16 ปะกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]55
17 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ประจำปี 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]58
18 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 ก.ค. 2562 ]82
19 ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) [ 22 ก.ค. 2562 ]74
20 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.ค. 2562 ]75
 
หน้า 1|2|3|4|5|6