admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.น้ำตก จัดโครงการประชุมเพื่อประสานแผนพัฒนาตำบลน้ำตก รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนตำบลน้ำตก


  18 มกราคม 2565 ,    อ่าน :   33   ครั้ง

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565  อบต.น้ำตก จัดโครงการประชุมเพื่อประสานแผนพัฒนาตำบลน้ำตก  รับฟังความคิดเห็นจาก ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนตำบลน้ำตก

ภาพประกอบข่าว