admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย


  18 มิถุนายน 2563 ,    อ่าน :   82   ครั้ง

 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเชิญประชาชนตำบลน้ำตกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว