admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ Run For Dad


  30 กรกฎาคม 2562 , น. ,    อ่าน :   88   ครั้ง

 

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ร่วมกับนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูู้นำชุมชน เด็กและเยาวชน ประชาชนตำบลน้ำตก จัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ Run for Dad?เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 25 กรกฎาคม 2562 และกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน ระยะทาง 7 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน