admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒


  20 สิงหาคม 2562 , น. ,    อ่าน :   237   ครั้ง

 

 
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ร่วมกับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก จัดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 บริการตรวจรักษาทั่วไป ตรวจรักษาด้านทันตกรรม การบริการตรวจดวงตา การบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต การรับบริจาคร่างกาย