admin@namtok.go.th 075-809-267

ข่าวกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563


  14 มกราคม 2563 , น. ,    อ่าน :   194   ครั้ง

 

วันเส่าร์ที่ 11 มกราคม 2563 ร่วมกับผู้นำชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  เพื่่อส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้เห็นถึงความสำคัญของเด็ก และให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองต่อสังคม