องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
 


อบต.น้ำตก รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563


อบต.น้ำตก รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2563  โดยทีมประเมิน ทีมที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย

1. นายธงไชย  แก้วขวัญ  หัวหน้าทีมประเมิน

2. นางสาวนิภา  ดำจันทร์  ทีมประเมิน

3. นางจรัสพร  พรหมสุวรรณ  ทีมประเมิน

4. นายเกรียงศักดิ์   จินดาวัฒน์  ทีมประเมิน 

โดยตรวจประเมิน 5 ด้าน 

2020-08-20
2020-07-15
2020-01-14
2019-08-20
2019-07-30
2019-07-26
2019-04-13
2019-04-10
2019-01-09
2018-11-07