องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
 


โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒


วันที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ร่วมกับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก จัดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 บริการตรวจรักษาทั่วไป ตรวจรักษาด้านทันตกรรม การบริการตรวจดวงตา การบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต การรับบริจาคร่างกาย

2020-08-20
2020-07-15
2020-01-14
2019-08-20
2019-07-30
2019-07-26
2019-04-13
2019-04-10
2019-01-09
2018-11-07