องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.namtok.go.th
 
 
 


กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ Run For Dad


วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ร่วมกับนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูู้นำชุมชน เด็กและเยาวชน ประชาชนตำบลน้ำตก จัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ Run for Dad?เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 25 กรกฎาคม 2562 และกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน ระยะทาง 7 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน
2020-08-20
2020-07-15
2020-01-14
2019-08-20
2019-07-30
2019-07-26
2019-04-13
2019-04-10
2019-01-09
2018-11-07